Processen

En Spiral Cellar vinkælder er ideel at tænke ind i forbindelse med nybyggeri og tilbygning.
Når der bygges nyt og bygges til, er der typisk behov for gravemaskine til fundamentsarbejdet og det er derfor nærliggende at få entreprenøren til samtidig at forberede hullet til den kommende vinkælder. Det er der helt kontant besparelse ved.

Har du en eksisterende bolig hvor du ønsker en Spiral Cellar, så er det absolut også muligt, blot du har adgang til jorden under. Dvs. der skal ikke være kælder i forvejen, idet det er jorden omkring der er med til at give kælderen den stabile temperatur og luftfugtighed.
Hullet graves ved håndkraft og kælderen bygges op i moduler, så vi skal blot kunne få plads til en trillebør.